Ankarada Bilişim Suçları

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları nedir? Günümüzde en fazla görülen davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir davranışın suç sayılabilmesi için Kanunda bulunması gereklidir. Kanunda bulunmayan bir hareketten dolayı kimse cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, bilişim sistemini engellemek ceza yasasında bilişim alanında suç olarak düzenlenmektedir.

Bilişim suçları cep telefonu üzerinden Bu siteye bakın gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi kolay değildir. Bu yüzden faillerin bu işlerde uzman bir ekip vasıtasıyla soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele maksadıyla kurulmuş savcılık bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara bölgesinde şüphelilere ulaşmak daha hızlı olur. Faillerin bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu süreçte bilişim avukatlarının önemi çok fazladır. Alanında bilgili bir hukukçu yargılamanın bu sürecinde istediğiniz neticeyi elde etmenizde çok büyük yardımı olacaktır.

Leave a Reply